Maandag 26 september algemene ledenvergadering ZVJabeek. 

Bij deze nodigt het bestuur alle leden uit om de algemene jaarvergadering bij te wonen:

 • Datum:Maandag 26 september 2022
 • Tijd: 20.00u
 • Plaats: Ontmoetings centrum Jabeek (kleine zaal)
 • Agenda:
  • Welkom en inleiding: Voorzitter
  • Verslag gebeurtenissen 2021: Secretaris
  • Financieel Verslag 2021: Penningmeester
  • Voorstellen nieuw bestuurslid
  • Stemming van leden om bestuurslid aan te nemen
  • Beeindiging bestuurslidmaatschap van Mirjam
  • Rondvraag: Allen

 Indien u een agendapunt wilt opvoeren of een onderwerp wil bespreken, laat het ons weten via ons info-mail adres.

Ook als u interesse hebt in een bestuursfunctie, laat het weten.

met vriendelijke groet,

Mirjam Vogels

Voorzitter Zaalsport Vereniging Jabeek

jaarverslag