2022 is ons 40-jarig jubileumjaar

In deze jaren zijn sporten gestart en soms ook weer gestopt. Ook hebben we als vereniging in die tijd allerlei activiteiten georganiseerd, waar veel leden aan meededen, maar de laatste jaren ook bijna geen animo meer voor was. Wat bleef waren de sporten en de saamhorigheid in de sporturen. 

Gedurende al die jaren zijn er leden bij gekomen en weer vertrokken. We hebben op dit moment 3 leden die al van het begin af lid zijn :

  • Carla Arets
  • Tilly Suvrijn
  • Ineke Bolderdijk

Deze leden zijn we bijzonder dankbaar, niet alleen zijn het trouwe sporters, ook dragen zij hun steentje bij als lid van een vereniging door de ledenvergaderingen actief bij te wonen en het bestuur te steunen in het reilen en zeilen van de vereniging.

Naast deze leden hebben we nog meer leden die al heel lang lid zijn en we hopen dan ook dat we alle leden nog lang in onze vereniging mogen behouden.

veertigjaar.jpg
jubileum40