Het bestuur van Zaalsport vereniging Jabeek houdt een leden administratie bij en daarom willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

- wij vragen alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze administratie.
- Naam, Adres en Woonplaats. Woonplaats is van belang voor de subsidie aanvraag. Alleen leden uit Beekdaelen komen in aanmerking voor subsidie.
- Geboortedatum is ook van belang voor de subsidie aanvraag. Leden > 55 jaar en leden < 16 jaar krijgen subsidie.
- Telefoon nummer en email adres. Deze zijn nodig om contact op te nemen met het lid in geval van onregelmatigheden.
- Sport tak. Dit is nodig om de contributie te beheren en het aantal leden dat een sportuur bezoekt.

Toegang tot deze gegevens heeft de voorzitter, aangezien ledenbeheer onder haar taken pakket valt en de penningmeester, vanwege het contributie beheer.

De gegevens zijn opgeslagen in een excel bestand op google drive. Alleen beschikbaar voor de voorzitter en de penningmeester.
De inschrijfformulieren zijn op papier afgedrukt , vanwege de handtekening van de leden en in beheer van de voorzitter. Na inschrijving in het excelbestand, wordt de papieren versie vernietigd.
Het inschrijfformulier is verplicht.De gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan een of andere derde partij.

De gemeente ontvangt jaarlijks informatie over het ledenaantal en de verdeling van leden in leeftijd, echter er worden geen persoonsgegevens doorgegeven.

Per sportgroep is een groepsapp - Whatsapp in gebruik om snel in de groep te kunnen communiceren of een sportuur wel of niet doorgaat en of iemand zich afmeld. 
Deelname aan deze groep is niet verplicht.

Bij beeindiging van het lidmaatschap worden adresgegevens verwijderd en alleen de naam, geboortedatum, begin en einddatum blijven in het systeem, vanwege subsidie vragen van de gemeente of andere vragen van de overheid. Ook wordt het lid verwijderd uit de Whatsapp groep.

 

security