ZVJabeek

Sport mee in Jabeek!

Link naar het verslag van de jaarvergadering klik hier

hoogtepunten uit het verslag:

 • In 2020 zijn 61 ‘sporters’ gestopt, sommige deden mee aan 2 sporten
 • er zijn een aantal slam-ballen gekocht voor de bootcamp
 • er zijn sleutels nagemaakt zodat alle trainers een sleutel hebben
 • door de maatregelen betreffende Covid 19, lagen de lessen vanaf 15 maart stop. Er is daarom besloten om de trainers 20,- per uur door te betalen. De leden bleven contributie betalen.
 • vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden. De meeste lessen zijn al eerder buiten gestart, o.a. op de voetbalvelden. Er worden zo veel mogelijkheden maatregelen genomen om het in het Ontmoetingscentrum zo veilig mogelijk te laten verlopen: aparte in-en uitgang, handdesinfect en schoonmaakdoekjes aanwezig, 1,5 meter afstand houden tijdens de lessen. Tevens wordt getracht duidelijkheid te krijgen over de werking van de ventilatie in het OC.
 • Helaas waren deze maatregelen en nog onduidelijkheid over de ventilatie, reden voor Nicole Breukers om te stoppen met les geven. Door de daarop volgende onrust hebben een groot aantal leden hun lidmaatschap opgezegd.
 • Raïcha , Tess en Yolanda hebben een aantal lessen overgenomen. Aantal lessen zijn vervallen:
 • yoga op de dinsdag avond samengevoegd tot 1 uur en yoga woensdag ochtend gestopt.
 • Na de start van nieuwe trainers is besloten om voor alle lessen app-groepen aan te maken waarbij de bestuursleden ook lid zijn van de groep. De app-groepen zijn bedoeld om de leden te informeren over lopende zaken.
 • 1 juli is een nieuwe les begonnen Adult dance, donderdag 18.45-19.45 gegeven door Priscilla
 • In november weer 2 weken alles stop i.v.m. de maatregelen en vervolgens weer vanaf midden december. Eerder genoemde regeling voor de trainers gaat dan weer in.

Financieel verslag

2020 hebben we afgesloten met een negatief saldo. Kascontrole is gebeurd op 19 augustus 2021 door Vivian Schoenmakers en Jeanny Schillings-Pagen en goedgekeurd. Financieel jaarverslag is op verzoek in te zien bij Suzan.

Contributie verhoging

Het plan is om per 1 januari 2022 een contributieverhoging van 2,- per maand per sport door te voeren. Dit om te zorgen dat de buffer niet te klein gaat worden. Ook bij een verhoging zullen we dan nog met verlies afsluiten, wel de helft minder. Veel groepen zijn niet rendabel, als deze allemaal zouden stoppen, blijft er niet veel over. Dat is ook geen optie. De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde contributie verhoging.

Bestuurs wijziging

Mirjam: geeft aan dat ze volgend jaar gaat stoppen als bestuurslid. We zijn dus op zoek naar een bestuurslid/ voorzitter. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor alle andere onderwerpen die ter sprake zijn gekomen tijdens de jaarvergadering zie het verslag zelf

Link naar het verslag van de jaarvergadering klik hier

hoogtepunten uit het verslag:

 • 1 januari 2020 stond ons ledenaantal op 165 hierin zijn dubbele sporters ook dubbel meegeteld.
 • Valentijn van Gilse is gestopt en gaf les tot aan de herfstvakantie. De nieuwe docent is Priscilla Resner. De les heet nu Dance Class en is op dinsdagavond ipv donderdagavond.
 • Jolanda is vanaf de zomervakantie gestopt met Power Yoga. De nieuwe docent is Sandra Fuchs.
 • We hebben een vloerwisser gekocht, omdat we de mogelijkheid wilden bieden om de zaal indien nodig schoon te maken.
 • We hebben een medicine ball voor de bootcamp gekocht.

Financieel verslag

2019 hebben we afgesloten met een negatief saldo. Kascontrole is gebeurd op 5 maart door Carla Arets en Tilly Suvrijn en goedgekeurd. Financieel jaarverslag is op verzoek in te zien bij Suzan.

Voor alle andere onderwerpen die ter sprake zijn gekomen tijdens de jaarvergadering zie het verslag zelf

Onze vereniging is nu 37 jaar oud en telt 146 leden. De belangrijkste gebeurtenissen waren:

 • Contributie verhoogd
 • Uurtarief van trainers verhoogd
 • Tryout session, Hatha Yoga, Power Yoga en bal-Pilates voor leden en niet leden en als start van de nieuwe sporten: bal pilates en Power Yoga
 • verschuiving Hatha Yoga van woensdag avond naar woensdag morgen.

Voor een gedetaileerd financieel overzicht kunnen leden contact opnemen met Suzan Geilen onze penningmeester. We hebben 2017 negatief afgesloten.

Voor het hele verslag kunt u op deze link klikken.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Vogels - Voorzitter

Suzan Arets - Penningmeester

Nicolle Jutten - Secretaris

Onze vereniging is nu 38 jaar oud en telt 159 leden. De belangrijkste gebeurtenissen waren:

 • Bidons aangeschaft om het glasgebruik in het ontmoetingscentrum tegen te gaan. Dat is gelukt. Leden gebruiken hun meegenomen bidons om te drinken
 • Opmerkingen over de hygiene van de zaal is besproken en er is een emmer en swiffer aangeschaft, zodat we (leden) zelf als het nodig is de vloer kunnen vegen. Dinsdags komt de poetsploeg van het OCJ en dat is niet genoeg voor onze sporters die ook op de grond liggen. 
 • Opmerking over tijd van deze ledenvergadering (te laat). Volgende ledenvergadering zullen we ideeen van leden bespreken en kijken wat we kunnen doen om de vergadering aantrekkelijker te maken.
 • Pilatesballen aangeschaft en sportbal voor de donderdag avond
 • Valentijn heeft de hip-hop-dance weer overgenomen van Audry.

Voor een gedetaileerd financieel overzicht kunnen leden contact opnemen met Suzan Geilen onze penningmeester. We hebben 2018 negatief afgesloten.

Voor het hele verslag kunt u op deze link klikken.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Vogels - Voorzitter

Suzan Geilen - Penningmeester

Nicolle Jutten - Secretaris

 

Link naar jaarverslag klik hier en voor verslag extra jaarvergadering klik hier

hoogtepunten uit het verslag:

 • Wijzigingen doorgevoerd betreffende bestuurswijziging (KVK, bank gemeente).
 • Valentijn van Gilse is tijdelijk gestopt met Streetdance, vervanger is Audry Wolthuis.
 • Maurice Roemen is gestopt als trainer BBB, vervanger is Rick Schoenmaeckers
 • Streetdance had optreden verzorgd voor ouders en belangstellenden, dit zal vaker plaats gaan vinden, vanwege succes.

Dit jaarverslag werd schriftelijk gecommuniceerd.

Vanwege kritiek op voorgenomen besluit om de contributie in 2017 voor sommige sporten te verhogen is er alsnog een jaarvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat als er voorgenomen besluiten zijn, deze altijd in een jaarvergadering-bijeenkomst worden gecommuniceerd. Het verslag van de jaarvergadering zal als link worden toegevoegd.


Copyright © 2013. All Rights Reserved 

Mirjam Vogels