Link naar jaarverslag klik hier en voor verslag extra jaarvergadering klik hier

hoogtepunten uit het verslag:

  • Wijzigingen doorgevoerd betreffende bestuurswijziging (KVK, bank gemeente).
  • Valentijn van Gilse is tijdelijk gestopt met Streetdance, vervanger is Audry Wolthuis.
  • Maurice Roemen is gestopt als trainer BBB, vervanger is Rick Schoenmaeckers
  • Streetdance had optreden verzorgd voor ouders en belangstellenden, dit zal vaker plaats gaan vinden, vanwege succes.

Dit jaarverslag werd schriftelijk gecommuniceerd.

Vanwege kritiek op voorgenomen besluit om de contributie in 2017 voor sommige sporten te verhogen is er alsnog een jaarvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat als er voorgenomen besluiten zijn, deze altijd in een jaarvergadering-bijeenkomst worden gecommuniceerd. Het verslag van de jaarvergadering zal als link worden toegevoegd.