Onze vereniging is nu 37 jaar oud en telt 146 leden. De belangrijkste gebeurtenissen waren:

  • Contributie verhoogd
  • Uurtarief van trainers verhoogd
  • Tryout session, Hatha Yoga, Power Yoga en bal-Pilates voor leden en niet leden en als start van de nieuwe sporten: bal pilates en Power Yoga
  • verschuiving Hatha Yoga van woensdag avond naar woensdag morgen.

Voor een gedetaileerd financieel overzicht kunnen leden contact opnemen met Suzan Geilen onze penningmeester. We hebben 2017 negatief afgesloten.

Voor het hele verslag kunt u op deze link klikken.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Vogels - Voorzitter

Suzan Arets - Penningmeester

Nicolle Jutten - Secretaris