Link naar jaarverslag

hoogtepunten uit het verslag:

  • Vivian Schoenmaeckers stopt als bestuurslid en als penningmeester.
  • Nicole Jutten is nieuw bestuurslid.
  • Taken herverdeeld: Nicole wordt Secretaris, Suzan Penningmeester en Mirjam Voorzitter en neemt ledenbeheer over van Vivian.