Link naar het verslag van de jaarvergadering klik hier

hoogtepunten uit het verslag:

 • In 2020 zijn 61 ‘sporters’ gestopt, sommige deden mee aan 2 sporten
 • er zijn een aantal slam-ballen gekocht voor de bootcamp
 • er zijn sleutels nagemaakt zodat alle trainers een sleutel hebben
 • door de maatregelen betreffende Covid 19, lagen de lessen vanaf 15 maart stop. Er is daarom besloten om de trainers 20,- per uur door te betalen. De leden bleven contributie betalen.
 • vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden. De meeste lessen zijn al eerder buiten gestart, o.a. op de voetbalvelden. Er worden zo veel mogelijkheden maatregelen genomen om het in het Ontmoetingscentrum zo veilig mogelijk te laten verlopen: aparte in-en uitgang, handdesinfect en schoonmaakdoekjes aanwezig, 1,5 meter afstand houden tijdens de lessen. Tevens wordt getracht duidelijkheid te krijgen over de werking van de ventilatie in het OC.
 • Helaas waren deze maatregelen en nog onduidelijkheid over de ventilatie, reden voor Nicole Breukers om te stoppen met les geven. Door de daarop volgende onrust hebben een groot aantal leden hun lidmaatschap opgezegd.
 • Raïcha , Tess en Yolanda hebben een aantal lessen overgenomen. Aantal lessen zijn vervallen:
 • yoga op de dinsdag avond samengevoegd tot 1 uur en yoga woensdag ochtend gestopt.
 • Na de start van nieuwe trainers is besloten om voor alle lessen app-groepen aan te maken waarbij de bestuursleden ook lid zijn van de groep. De app-groepen zijn bedoeld om de leden te informeren over lopende zaken.
 • 1 juli is een nieuwe les begonnen Adult dance, donderdag 18.45-19.45 gegeven door Priscilla
 • In november weer 2 weken alles stop i.v.m. de maatregelen en vervolgens weer vanaf midden december. Eerder genoemde regeling voor de trainers gaat dan weer in.

Financieel verslag

2020 hebben we afgesloten met een negatief saldo. Kascontrole is gebeurd op 19 augustus 2021 door Vivian Schoenmakers en Jeanny Schillings-Pagen en goedgekeurd. Financieel jaarverslag is op verzoek in te zien bij Suzan.

Contributie verhoging

Het plan is om per 1 januari 2022 een contributieverhoging van 2,- per maand per sport door te voeren. Dit om te zorgen dat de buffer niet te klein gaat worden. Ook bij een verhoging zullen we dan nog met verlies afsluiten, wel de helft minder. Veel groepen zijn niet rendabel, als deze allemaal zouden stoppen, blijft er niet veel over. Dat is ook geen optie. De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde contributie verhoging.

Bestuurs wijziging

Mirjam: geeft aan dat ze volgend jaar gaat stoppen als bestuurslid. We zijn dus op zoek naar een bestuurslid/ voorzitter. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor alle andere onderwerpen die ter sprake zijn gekomen tijdens de jaarvergadering zie het verslag zelf